Vandaag, 8 maart, het is internationale vrouwendag. Deze dag staat in het teken van de solidariteit en gelijkheid van vrouwen over de hele wereld. In deze blog vertel ik meer over deze dag en het ontstaan ervan. 

Het ontstaan
Al jaren strijden vrouwen om gelijke behandeling. Dit begon in de 20e eeuw op het gebied van arbeid en kiesrecht. In New York werd de eerste staking door vrouwen gehouden tegen de slechte omstandigheden in textielfabrieken. Het was een strijd voor gelijkheid en tegen discriminatie van vrouwen. In 1921 werd 8 maart definitief tot vrouwendag omgedoopt. In de koude oorlog heeft deze dag, in NAVO landen, voor ophef gezorgd door de socialistische achtergrond. De VN heeft 8 maart als vrouwendag in 1978 erkend. Vandaag de dag zijn er nog maar weinig landen die tegen deze dag zijn.

Clara Zetkin
Clara ontdekte tijdens haar opleiding tot onderwijzeres de socialistische ideeën. In 1881 sloot ze zich dan ook aan bij de socialistische- democratische partij van Duitsland. Zij richtte een vrouwenbeweging op en trok zich het lot van vrouwen persoonlijk aan. In 1907 gaf ze met andere Europese vrouwen de eerste vrouwenconferentie in Stuttgart, drie jaar later was er een zelfde conferentie in Kopenhagen. Ze hield lezingen en was redacteur voor een socialistisch vrouwenblad. Clara was voorzitter van het internationale vrouwensecretariaat en van 1920 tot 1932 was ze voor de communisten lid van de Rijksdag.

Aleksandra Kollontaj 
In ongeveer dezelfde periode als Clara was de Russische Aleksandra actief in actie voor de vrouwenrechten. Ze was van huis uit liberaal, maar werd marxiste. Ze was een belangrijk politica en revolutionaire. In de regering van Lenin was zij de enige vrouw en was volkscommissaris voor sociale zaken. Aleksandra zette zich in voor zwangerschapsverlof, echtscheiding en abortus. Ook vond zij seksuele vrijheid en gezamenlijke opvoeding van kinderen belangrijk. Partijgenoten vonden haar opvattingen te extreem. Later werd ze ambassadeur van Zweden.

Viering
In Nederland wordt vrouwendag door verschillende groepen en vrouwenorganisaties gevierd. Het gaat hierbij vooral om onderwerpen als : financiële onafhankelijkheid, seksueel misbruik, werk, zorg, discriminatie en racisme. In 1911 werd vrouwendag al in diverse landen gevierd, maar niet in Nederland. De vrouwenbewegingen waren destijds te klein. De eerste Nederlandse viering was een jaar later. Tijdens de eerste wereldoorlog werd deze dag ook gevierd, met teksten die riepen om vrede. 

In Rusland wordt deze dag anders gevierd. Daar hebben zowel de mannen als vrouwen een vrije dag. Deze dag staat in het teken van een eerbetoon aan de vrouwen. Leraressen krijgen cadeautjes van de leerlingen, net als dat de jongens de meisjes uit hun klas ook een cadeautje geven.

Weetjes

  • Er is in 1999 in Trinidad en Tobago een internationale mannendag gekozen, te weten 19 november. Officieel erkend is deze dag niet. Op 23 februari wordt de dag van de verdedigers van het vaderland gehouden.
  • Tot de 17e eeuw was 2 februari vrouwendag. Op die dag wordt de Maria lichtmis gevierd.
  • Van alle regeringsleiders is 5% vrouw.
  • De grootste groep vluchtelingen (75%) en analfabeten (66%) worden gevormd door vrouwen.
  • Vrouwen verdienen 10% van het wereldinkomen.

Dames, geniet van deze dag! Jij mag er zijn, zoals je bent! Laat niemand anders je wijsmaken dat je minder te zeggen of beslissen hebt dan hen. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *