Privacyverklaring

Persoonsgegevens

enjoycelife.nl kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat jij gebruik maakt van de diensten van mijn website, omdat jij wel eens een reactie achterlaat onder een artikel of een vraag stelt via het contactformulier. enjoycelife.nl verwerkt daarbij je opgegeven naam, je e-mailadres en IP-adres. Wanneer er iemand over jouw reactie reageert, ontvang je hiervan een e-mail. 

Waarom?

enjoycelife.nl verwerkt deze gegevens om in contact te komen indien gewenst. Denk hierbij aan een winactie waarbij jij participeert en je je naam opgeeft. Indien je hebt gewonnen neem ik via jouw opgegeven e-mailadres contact op.

Bewaren van gegevens

enjoycelife.nl bewaart deze persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om het bovenstaande te realiseren. In de praktijk doe ik vrijwel niks met de informatie die jij mij geeft. Sowieso worden gegevens niet langer dan een jaar bewaard indien wij geen overeenkomst samen hebben, conform de wettelijke verplichting.

Gegevens aan derden

enjoycelife.nl verstrekt de gegevens die jij mij geeft niet aan derde, alleen als dit nodig is om mijn overeenkomst met jou te uit te voeren of als ik daarmee moet voldoen aan een wettelijke verplichting. Denk hierbij weer aan die winactie; wanneer jij een product wil winnen dat beschikbaar is gesteld door een bedrijf kan jij alleen profiteren als ik jouw – zelf verstrekte gegevens – deel met dat bedrijf.

Websitebezoek

Op enjoycelife.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. enjoycelife.nl gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

enjoycelife.nl maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van enjoycelife.nl bij Google

zoekresultaatpagina’s zijn. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Tevens kan je hier het privacybeleid van Google Analytics vinden. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe mijn website gebruikt wordt. Daarnaast om rapporten over de website aan enjoycelife.nl te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Ik, als eigenaar van enjoycelife.nl heb hier geen invloed op. Ik, als eigenaar van enjoycelife.nl, geef Google geen toestemming om via enjoycelife.nl verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Dit allen geldt tevens voor affiliatie programma’s waarbij enjoycelife.nl aangesloten zit.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

EnJOYce life verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via enjoycelifeblog@gmail.com, dan verwijder ik deze informatie.

Verzoek tot inzage, correctie of verwijdering

Jij hebt als bezoeker recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen indien dat van toepassing is. Denk hierbij aan een reactie die je verwijderd wil hebben bij een oud artikel. Jij kan dan een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar enjoycelifeblog@gmail.com. Ik zal zo snel mogelijk, maar binnen de gestelde termijn van vier weken, op je verzoek reageren.

Moet er na afronding van een samenwerking, waarbij ook betaling al plaats heeft gevonden, nog iets aangevuld of veranderd worden? Dan reken ik voor een nieuw stuk tekst €25. Voor het plaatsen van een nieuwe link reken ik geen extra kosten. 

SSL Certificaat

enjoycelife.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. enjoycelife.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als jij de indruk hebt dat de gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien jij meer informatie wenst over de beveiliging van door enjoycelife.nl verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met mij via enjoycelifeblog@gmail.com.